Politica de Confidentialitate

  • Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata  si ale Legii nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private  in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Kompatex Fashion Group Accesories SRL  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII
  • Datele personale solicitate de acest site si introduse de Client vor fi folosite de SOCIETATE exclusiv in scopul declarat al acestui SITE. Aceste date sunt : nume, prenume ,numarul de telefon si adresa de e-mail pentru inregistrare ca UTILIZATOR. In cazul cumpararii on-line de produse, CLIENTULUI i se vor solicita in plus  : adresa de livrare, adresa de facturare, si codul de inregistrare fiscala (CNP-ul). Toate informatiile solicitate sunt necesare la derularea si executarea in conditii optime a contractului : preluare si prelucrare comenzi, livrare, facturare, informare comerciala asupra stadiului comenzilor sau orice alta informare necesara scopului mai sus declarat.
  • Pentru importanta furnizarii de date personale reale,corecte si complete dar si pentru intelegerea cat mai corecta a acestei solicitari va informam ca potrivit prevederilor art .5 alin.(5)  lit .e) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii : ''(...) denumirea/ numele,adresa si codul de inregistrare prevazut la art.153 ale cumparatorului de bunuri sau servicii dupa caz.Codul de inregistrare al cumparatorului persoana fizica, nu este altul decat codul numeric personal al persoanei respective .Persoana fizica nu are nici un alt atribut de identificare - in raport cu organul fiscal - decat acest cod numeric personal. Inregistrarea codului numeric personal al persoanei fizice beneficiare/cumparatoare pe o factura reprezinta un element de siguranta  si pentru prestator/vanzator asupra corectitudinii inregistrarilor fiscale si sau/contabile ale societatii in cazul unor controale din partea organelor fiscale.
  • SOCIETATEA nu va dezvalui nici un fel de informatie despre UTILIZATORI/CLIENTI site-ului catre TERTI. In acelasi timp, insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut express de lege.(ex. furnizare informatii autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale)
  • Conform legii 677/2001- UTILIZATORII/CLIENTII beneficieaza de:  dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a se opune  prelucrarii datelor personale si dreptul de a solicita stergerea acestora.Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa,datata si semnata pe adresa companiei sau pe adresa de e-mail office@kompatexfashion.ro
  • Daca unele din datele personale sunt incorecte va rugam sa informati S.C. Kompatex Fashion Group Accesories SRL cat mai curand.
Kompatex © 2019. Toate drepturile rezervate.
Web Design by Creare Magazin Online